سایت ساز پارس باکس - Signup

 • Yearly

شخصی

ریال 0 /mo

این پلن مناسب سایت های شخصی و رزومه می باشد. 


 • ریال 0, billed every 3 months
 • ریال 450،000, billed yearly
 • No Setup Fee
 • No نوشته‌ها
 • 5 برگه‌ها
 • Unlimited رسانه
 • No محصولات
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • 2,000 Visits per month
 • مشخصات این پلن

شرکتی

ریال 0 /mo

این پلن، مناسب شرکت ها و موسسات با تعداد نوشته های محدود می باشد. 


 • ریال 0, billed every 3 months
 • ریال 850،000, billed yearly
 • No Setup Fee
 • 50 نوشته‌ها
 • 10 برگه‌ها
 • Unlimited رسانه
 • No محصولات
 • 1 Site
 • 495MB Disk Space
 • 5,000 Visits per month
 • مشخصات پلن شرکتی

کسب و کار کوچک

ریال 0 /mo

این پلن مناسب کسب و کارها و فروشگاه های اینترنتی با تعداد محصولات محدود می باشد. 


 • ریال 0, billed every 3 months
 • ریال 1،200،000, billed yearly
 • No Setup Fee
 • 100 نوشته‌ها
 • 20 برگه‌ها
 • Unlimited رسانه
 • 10 محصولات
 • 1 Site
 • 1018MB Disk Space
 • 10,000 Visits per month
 • مشخصات پلن

فروشگاهی

ریال 0 /mo

این پلن، مناسب فروشگاه های اینترنتی با حداکثر ۳۰۰ محصول می باشد. 


 • ریال 0, billed every 3 months
 • ریال 1،800،000, billed yearly
 • No Setup Fee
 • 300 نوشته‌ها
 • 50 برگه‌ها
 • Unlimited رسانه
 • 300 محصولات
 • 1 Site
 • 5GB Disk Space
 • 50,000 Visits per month
 • پلن فروشگاهی
 1. Pick a Plan
 2. Site Details
 3. Account Details